I fjor ble storsatsingen Sealab kuppet uten fem øre i oppgjør. Nå bygger familien Markovic på nytt


– Vår produktmarkedstilpasning må være skalerbar til et milliard-dollar-marked, sier gründer Milan Markovic.


De ble landskjente i fjor i det som utvilsomt var årets mest oppsiktsvekkende og omtalte transaksjon i norsk oppdrettsnæring. Gründerfamilien Markovic måtte makteløse se oppstartselskapet Cage Eye, seinere omdøpt til Bluegrove, overta deres undervannskamera-baby Sealab. Men de har slikket sine sår, og er nå i gang med et nytt prosjekt.


Selskapet heter Zebop og har allerede ti ansatte. På samme vis som for Sealab står finansiering sentralt for oppstartvirksomheten.


– Vi gründerne fikk innvilget 12 måneder gründerpakke fra NAV. Andre lønnskostnader og driftskostnader finansieres ved at vi tok opp et innovasjonslån hos Innovasjon Norge, det gir oss stor handlefrihet nå i oppstarten, forteller daglig leder Oscar Markovic til iLaks.


VC

Zebop eies av Markovic familiens investeringsselskap Slottvarden og eiendomsinvestor Ole Gunnar Selvaag. I tillegg jaktes penger innen venture capital (VC).


– Ole Gunnar Selvaag er investor i tillegg til Slottvarden. Vi er i god dialog med flere VC-miljøer, noen i Norge, men flest internasjonalt.


– Vi er godt i gang med etableringen av vårt morselskap i USA. Dette er et naturlig og riktig steg for oss da de venture-miljøene vi ønsker å samarbeide med befinner seg der. Samtidig signaliserer USA-etableringen en tydelighet av våre planer for internasjonalisering og global vekst. USA-satsingen er nøktern, selskapet vil etableres som vårt morselskap og vi ser fortsatt for oss at innovasjon og videre oppbygging av virksomheten vil foregår fra Norge.


– Alt vi gjør er tuftet på vår visjon om å gi alle mulighet til å se under vann. Det siste året har vi virkelig fått verifisert det vi så måtte komme, at alt vil dreie seg om IoT-dingser og EDGE computing. Analyser og overvåkning i felt øker nå kraftig, alt i samspill med skyen. Altså hybridløsninger. Nå løfter vi dette opp og frem, henter inn VC-kapital og legger lista høyt. Vi tilbyr aksess til verdens kameraer, forklarer gründeren.


– Akvakultur er en bærebjelke i norsk næringsliv og det skal vi bidra til at det fortsetter å være. Skal næringen oppnå den veksten som mange ønsker, er det ingen tvil om at selskaper som oss blir en viktig og vesentlig bidragsyter for at bransjen skal nå sitt potensiale, fortsetter han.


Google

Milan Markovic har også denne gang fått med seg sønnene Oscar og Asbjørn, og de legger ikke skjul på at de er inspirert av Google sine startup-dager.


– Det er bare å glede seg til det neste innen kamerasyn under vann. Flere snakker om sensorfusion og AI, men hvor er kamera- og bildebehandlingsteknologi? spør Lead Designer, Asbjørn Markovic.

Asbjørn Markovic i arbeid.


– Vår teknologi skal bli å finne i alle overvåkningssystemer i norsk og internasjonal akvakulturbransje. Det gjelder både over og under vann. Vi snakker om en massiv sensorfusion, altså samkjøring av store mengder sensordata hvor hver enkelt kilde gir en liten bit av virkeligheten, men den samlede oversikten vil være formidabel. Man forstår rett og slett omgivelsene.


Ambisjonene, også denne gang, er høye.


– Vi har mye kunnskap om innen det å skape gode bilder under vann og samtidig tilby en AI-plattform med åpne standarder. Her ønsker vi å være best i verden. Men vi skal også konkurrere i andre markeder. Å utnytte forretningspotensialet i konkurranse med andre aktører, det trigger oss, utdyper styreleder Milan Markovic.


– Om du skal etablere AI og autonome løsninger for sjømatbransjen, kan du ikke hoppe bukk over hardvaren. Veldig mange snakker kun om programvare. Det blir helt feil. Du må enten utvikle hardvare selv, ellers så må du tilpasse og sette sammen smarte løsninger som gjør det mulig å digitalisere bransjen. Det nytter ikke å bare snakke om digitalisering med ord. Nye biler er proppfulle av teknologi som allerede gir økt sikkerhet og kjøreassistanse. Alt dette er basert på programvare i samspill med riktig hardvare. Det er nettopp det sjømatproduksjon verden over trenger.


Patrioter

Zebop, som ble etablert i fjor sommer, er i gang med å etablere seg i Oslo og i USA. Hovedkontoret ligger i hjembyen Trondheim.

Oscar Markovic


– Vi kan jobbe fra hvor som helst, men vi liker byen hvor alt startet. Ikke minst det gode samarbeidet med NTNU og rekruttering av de beste hodene. Teknologibehovet for utvalgte industrier verden rundt er ubegrenset, og vi utnytter og utforsker alle muligheter. Vår teknologi sørger for at sjømatindustrien kommer opp på samme nivå som bilindustrien hva angår sikkerhet, forutsigbarhet, trygghet og bærekraft. Hva er det som gjør at biler kommer foran mat? spør Oscar Markovic.


– Vi ser tydelig at havbruksnæringen forstår potensialet i vår teknologi, det er derfor bare et tidsspørsmål før næringen tar i bruk nye verktøy, legger han til.


– De siste årene har sjømatnæringen blitt lovet gull og grønne skoger hva gjelder kunstig intelligens og smart billedbehandling. Vi som leverandører har et betydelig ansvar her, da vi har hatt en tendens til å overselge det neste som kommer. Dette er forklarbart. Sjømatnæringen har en stor leverandørindustri som gjerne vil hjelpe, men det har nok vært mye forvirring for sluttbruker.


Store talls lov

De ser omfattende muligheter på teknologisiden for å bidra i den veksten som oppdrettsnæringen sikter på.


– Næringen står for et stort produksjonsvolum som kan vokse ytterligere med betydelig verdiskapning. Her gjelder de store talls lov. Å kunne bidra positivt på noen utvalgte parametere i produksjonen vil altså føre til økt forutsigbarhet, inntjening og samtidig lavere miljøavtrykk og belastning på oppdrettsanleggene. Vi snakker vinn-vinn for alle parter, sier Milan Markovic.


– Vårt første møte med sjømatnæringen var i 2015, og siden da har vi sikret oss en bred forståelse for kundenes behov. Samtidig politikernes brems for vekst hvor de også ønsker at bransjen skal tre til femdobles. Det går an å slå av «rødlyset», sier han.


– Vi ser tydelig at norsk havbruksnæring nå blir utfordret av at flere internasjonale aktører som satser på landbasert oppdrett i de store globale markedene. I dialog med flere av disse aktørene opplever vi et umettelig behov for programvare og teknologiske løsninger som sikrer trygg og forutsigbar drift.


Hele verdikjeden

Milan Markovic påpeker at analyser av markedet og posisjonering er sentralt for oppstartselskapet.


– Fra etableringen av selskapet har vi sett på den nåværende tilstanden i markedet, hva som er problemet og hva som allerede eksisterer. Vårt mantra er produktmarkedsføring med tanke på posisjonering og tenking over hvor gapet eller inngangspunktet er. Vi brøyter ikke et produkt fremover. I stedet nærmer vi oss hele verdikjeden.


– Vår hovedaktivitet denne våren er to kunde- og partnerprogrammer hvor vi etablerer ti aktører fra hvert markedssegment innen «Smarte og trygge byer» og «Smart havbruk og maritim». Akkurat nå har vi fått engasjement fra sluttbrukere og kunder samt store systemintegratorer, forsikringsselskaper, teleselskaper og andre teknologileverandører. Aktørene bidrar selv med 60.000 kroner hver for deltakelsen, vi og Innovasjon Norge bidrar med resten. Målet er komplette løsninger for å leveranser til markedene, sier han.


Nå starter den hardt prøvede trioen på nytt. Og det skorter ikke på optimismen.


– Som gründere er vi avhengige av å få med oss hele verdikjeden, få ny innsikt i behov, bygge tillit og utvikle riktig strategi for vårt selskap. Vår produktmarkedstilpasning må være skalerbar til et milliard-dollar-marked, sier Milan Markovic til iLaks.

Max Montzka i Zebop skaper nye teknologiløsninger for laksenæringen. – Som med mobiltelefoner og selvkjørende biler, handler det om å gjøre løsningene kompakte og svært stabile med tanke på sikker drift, forklarer Montzka.Artikkel skrevet av Aslak Berge - 25 mai 2021 - iLaks.no

Les hele saken på: https://ilaks.no/i-fjor-ble-storsatsingen-sealab-kuppet-uten-fem-ore-i-oppgjor-na-bygger-f