Oppdalinger bak redningsteknologi

Oppdalsgründere håper å hindre nye drukningsulykker i Nidelva med moderne teknologi.Etter flere drukningsulykker i Nidelva har Trondheim kommune satt i gang prosjektet

«Sikring langs Nidelva og kanalen».

Oppdalingene Milan, Oscar og Asbjørn Markovic lanserer nå et forslag de mener kan bidra til å redde liv gjennom selskapet Zebop.

I 12 måneder vil frivillige hoppe i elva til alle døgnets tider. Et intelligent kamera skal i denne tidsperioden "lære av de frivillige" slik at det kan varsle når ulykken først er ute.

Det begynte med at vi leste artiklene om ulykkene i Adresseavisen.

Da tenkte vi: Dette må vi gjøre noe med, sier daglig leder i Zebop, Oscar Markovic

til Adresseavisen.


KUNSTIG INTELLIGENS

I 12 måneder skal det stå montert et kamera under Blomsterbrua på Solsiden for å samle inn gode og relevante data. Dataen som samles inn i denne perioden blir avgjørende for at kameraet klarer å skille mennesker fra alt annet som kan kastes i vannet.

Vi forsto tidlig at vi må ha gode data for å lykkes med dette. Skal du lykkes med AI(Kunstig intelligens) må du ha gode treningsdata. Nå skal vi samle inn data gjennom dette kameraet i en lengre periode framover slik at vi er sikre på at teknologien klarer å skille mennesker fra alt annet, sier Asbjørn Markovic til OPP.

Når all treningsdata er samlet inn og kameraene er klare til bruk, er tanken at kameraene vil varsle nødetater når uhellet er ute.


LYNRASK TEKNOLOGI

Når teknologien er ferdig utviklet, og kameraene er montert, er ideen at kameraene sender en alarm til redningsmannskapene som står klare til å rykke ut umiddelbart.

Selve kameraet vil operere så raskt at det varsler nødetatene før personen treffer vannflaten, opplyser Milan Markovic, faren til Asbjørn og Oscar.


BARE TOPPEN AV ISFJELLET

Det hele startet med at vi fikk med oss alle skriveriene i Adresseavisen om ulykker i Nidelva. De siste fire årene er det vel 69 registrerte tilfeller med mennesker som faller i elva, og det er nok bare toppen av isfjellet, sier Milan Markovic. Han og sønnene Asbjørn og Oscar jobbet allerede med lignende teknologi i lakse- og oljeindustrien, og følte det var viktig å bidra.

Da vi leste omfanget av ulykkene i Nidelva tenkte vi at vi ikke kan sitte og se på. For vår del er det relativt enkelt å tilpasse teknologien vår til denne typen arbeid. Vi tok kontakt med Trondheim kommune, og ble tatt svært godt imot, påpeker Milan Markovic, og fortsetter:

– De hadde ikke tilgang til teknologi, så vi tenkte at det var fint å engasjere seg i noe samfunnsnyttig. Vi ville gi noe tilbake, sier han til OPP.


Artikkel fra Opdalingen | Opp.no

Skrevet av PREBEN WITRY

preben.witry@opp.no | 936 92 934


https://www.opp.no/sistenytt/2021/04/20/Gr%C3%BCnderfamilie-fra-Oppdal-vil-redde-liv-i-Nidelva-23830861.ece