MOB_DarkBG.png

SMART AND SAFE CITY

Prosjektbeskrivelse

Problem: Redusere og forebygge drukningsulykker

Løsning: Termal kamera og kunstig intelligens software

Prosjektforløp: 2021 - 2022

Visuelt konsept:

Konsept video for prosjektet

Blomsterbrua oversikt.png

Zebop SAR kamera plassert på Verftsbrua for best optimal plassering

Thermal1.png

Identifisere potensielle hendelser og fallulykker for rask varsling til nødetatene 

Thermal2.png

Identifisere varmeutvikling i området for rask varsling til nødetatene

Solsiden oversikt.png

Oversiktsbilde for testområde

Prosjektets samarbeidspartnere:

ntnu_hoeyde_eng.png
2026px-Telenor_Logo.svg.png
forskningsrådet.png
1200px-FLIR_logo.svg.png

Zebop har gjennom produktutvikling for akvakultur innen smart kamerateknologi (basert på applikasjoner for Computer Vision, Edge Computing, IoT og industri 4.0) blitt utfordret til å utvikle en kameraløsning som kan registrere en person som faller over bord, faller i vannet utenfor kaien i kanalen, eller andre steder der det ikke er naturlig for en person å være i vannet.

Programmets overordnede formål;

- Samle realistiske og gode treningsdata for kunstig intelligens (AI)

- Utvikle ny og bedre teknologi

- Finne løsninger for å forhindre og redusere antall drukningsulykker.

Dette vil bli oppnådd gjennom samarbeid med flere aktører i vårt partnerprogram Smart and Safe City. Vi tror dette vil ha stor interesse for allmennheten.

Første fase av partnerprogrammet vil bli organisert som et prosjekt som går 6-9 måneder med 10 selskaper fra leverandørindustrien, forsikringsselskaper, offentlig sektor, universiteter, forskningsmiljøer, IT- og programvareselskaper og næringslivet der overvåking er viktig.

Innenfor prosjektet skal bedrifter konkretisere ambisjoner, samarbeidsområder, bygge nettverk, dele kunnskap, utvikle evner til å samarbeide og bygge tillit.

Utbytte for bedrifter som deltar vil være både i utvikling og bedre bruk av teknologi koblet til Computer Vision, IoT, Edge Computing, AI (Artificial Intelligence) og mer, samt å øke deres bestillingskompetanse, bedre forståelse for digitalisering og utfordringer, og bidra til deling gjennom samhandling.